W ramach naszej oferty wybierzemy najlepsze ubezpieczenia dla cudzoziemców. Skierowane jest ono zarówno turystów, pracowników, jak i studentów przebywających na terenie Polski.
Ubezpieczenie obejmuje pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, związane z nagłą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się podczas pracy, nauki lub innej czynności określonej w ubezpieczeniu.

 

Cudzoziemcy