Ubezpieczenia komunikacyjne


Oferujemy Państwu szeroki wybór ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyszukamy dla Państwa najkorzystniejsze oferty dotyczące:

  • AC (autocasco),
  • OC (odpowiedzialności cywilnej),
  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków),
  • Assistance,
  • ubezpieczenia szyb pojazdu,
  • ubezpieczenia GAP,
  • przedłużenie gwarancji fabrycznie nowych pojazdów.


Oferujemy także ubezpieczenia majątkowe, w których ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:

  • odpowiedzialności cywilnej i obejmuje m.in. szkodę wyrządzoną osobom trzecim
  • mienia – dotyczy jego utraty i zniszczenia

 

Ubezpieczenie samochodu

 

Wśród oferowanych ubezpieczeń majątkowych znajdą Państwo m.in. ubezpieczenie nieruchomości obejmujące szkody powstałe w wyniku włamania, kradzieży, pożaru czy powodzi.
Znajdziemy ubezpieczenia majątkowo dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.