Ubezpieczenia zawodowe to inaczej ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu. Chroni ono przed konsekwencjami błędów popełnionych w związku z wykonaniem czynności zawodowych.
Ubezpieczenie obejmuje:

 • Szkody rzeczowe,
 • szkody na osobie,
 • straty finansowe,
 • rażące niedbalstwo,
 • uchybienia w czynności zawodowych.

Jakie zawody mogą być objęte ubezpieczeniem?


Wśród zawodów podlegających ubezpieczeniu, znajdą Państwo:

 • Agentów celnych,
 • brokerów,
 • architektów,
 • adwokatów,
 • księgowych
 • tłumaczy przysięgłych.

 

Ubezpieczenie zawodowe